Skip to main content

CONTACT

COMPLETE FUNERALS SERVICES SRL

Cod Unic de Înregistrare 30776667
Nr. Înmatriculare J40/11730/2012
EUID ROONRC.J40/11730/2012

Locatie principala
Str. Apusului, nr. 47 Sector 6, Bucuresti

Birou si sala pregatire decedati:
Bld 1 Decembrie 1918 nr.1 Rosu

Aria noastra de acoperire:

Aviatorilor, Aviatiei, Baneasa, Bucurestii Noi, Primaverii, Damaroaia, Piata Domenii, Piata Chibrit, Gara de Nord, Gara Basarab, Calea Grivitei, Piata Victoriei, Floreasca, Dorobanti, Pajura, Piata Romana, 1 Mai (Ion MIhalache), Dinicu Golescu, Polizu, Matache, Mircea Vulcanescu, Berzei, Magheru, Kiseleff, Herastrau, Titulescu, Banu Manta, Plevnei, Calea Victoriei, Iancu de Hunedoara, Perla, Iancu Nicolae, Sala Palatului, Cismigiu, Schitu Magureanu, Bazilescu, Casin, Witing, Jiului, Poligrafiei, Casa Presei Libere, Fantana Miorita, Expozitiei, Romexpo, Ion Campineanu, I.G. Duca, Amzei, Nicolae Caramfil, Somesul Rece, Ionescu Sisesti, Turda.

Lista completa a zonelor aflate in aria de acoperire – Sectorul 1 

Colentina, Iancului, Avrig, Mosilor, Tei, Teiul Doamnei, Barbu Vacarescu, Doamna Ghica, Obor, Pantelimon, Stefan cel Mare, Vatra Luminoasa, Andronache, Armeneasca, Carol I, Piata Rosetti, Fundeni, Baicului, Ferdinand, Iulia Hasdeu, Vergului, Piata Gemenii, Mihai Eminescu, Tunari, Polona, Dacia, Gradina Icoanei, Dimitrov, Fainari, Lacul Tei, Grigore Moisil, Maica Domnului, Socului, Ritmului, Dacia, Gradina Icoanei.

Lista completa a zonelor aflate in aria de acoperire – Sectorul 2

Titan, Balta Alba, Dristor, Dudesti, Mihai Bravu, Centrul Civic, Unirii, Piata Alba Iulia, Decebal, Nerva Traian, Bobocica, Vitan, 1 Decembrie 1918, Baba Novac, Lia Manoliu, Bd. Basarabia, Bd. Chisinau, Delfinului, Parc IOR, Morarilor, Campia Libertatii, Calea Calarasilor, Theodor Pallady, Piata Muncii, Liviu Rebreanu, Camill Ressu, Salajan, Trapezului, Universitate, Matei Ambrozie, Piata Universitatii, , Fizicienilor, Nicolae Grigorescu, Ozana, Iioara, Minis, Prevederii, Macaralei, 23 August, Faur, Soseaua Garii Catelu, Potcoava, Codrii Neamtului, Barajul Dunarii, Barajul Lotrului, Octavian Goga.

Lista completa a zonelor aflate in aria de acoperire – Sectorul 3

Aparatorii Patriei, Big Berceni, Constantin Brancoveanu, Dimitrie Cantemir, Drumul Gazarului, Toporasi, Sura Mare, Eroii Revolutiei, Bellu, Giurgiului, Nitu Vasile, Emil Racovita, Cutitu de Argint, Alexandru Obregia, Piata Covasna, Piata Resita, Oltenitei, Secuilor, Budimex, Tineretului, Vacaresti, Palatul Copiilor, Bd. Unirii, Parcul Carol, 11 Iunie, Piata Unirii, Autogara Filaret, Soseaua Viilor, IMGB, Panselelor, Bagdasar – Arseni, INML, Sf. Ioan, Vitan Barzesti, Luica, Dimitrie Leonida, Huedin, Pieptanari, Piata Progresul, Marasesti, Timpuri Noi, Piata Norilor, Budapesta, Serban Voda.

Lista completa a zonelor aflate in aria de acoperire – Sectorul 4

13 Septembrie, Rahova, Panduri, Piata Geroge Cosbuc, Piata Chirigii, Petre Ispirescu, Margeanului, Soseaua Alexandriei, Calea Rahovei, Dealul Spirii, Ferentari, Regina Maria, Viilor, Cotroceni, Izvor, Eroilor, Antiaeriana, Drumul Sarii, Kogalniceanu, Parc Cismigiu, Regina Elisabeta, Prosper, Sebastian, Casa Poporului, Rond Cosbuc, Trafic Greu, Zetari, Salaj, Marriott, Plevnei.

Lista completa a zonelor aflate in aria de acoperire – Sectorul 5

Drumul Taberei, Militari, Crangasi, Apusului, Dezrobirii, Apaca, Politehnica, Grozavesti, Regie, Semanatoarea, Lacul Morii, Uverturii, Virtutii,Lujerului, Armata Poporului, Iuliu Maniu, Constructorilor, Favorit, Compozitorilor, Moghioros, Moinesti, Raul Doamnei, Costantin Brancusi, Romancierilor, Prelungirea Ghencea, Ghencea, Valea Ialomitei, Valea Oltului, Tricodava, Preciziei, Razoare, Vasile Milea, Frigocom, Targu Neamt, Orizont, Giulesti, Gorjului, Veteranilor, Dreptatii, Pacii, Bd. Timisoara, Cocosul Rosu, Valea Cascadelor.

Lista completa a zonelor aflate in aria de acoperire – Sectorul 6

× Cum te putem ajuta?