Decesul unei persoane dragi a fost și va fi totdeauna o perioadă de impas prin care trebuie să treacă orice familie. Nimănui nu-i plac aceste episoade triste, dar fac perte din viață și nu avem cum să le evităm.

Știm că până acum statul acorda o anumită sumă, menită să ajute membrii familiei îndoliate și să acopere majoritatea cheltuielilor, cunoscută sub denumirea de „ajutor de deces” .

Ajutor de deces 2018

De această prestaţie beneficiază o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Dovada se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut:

Pentru anul 2018, cuantumul ajutorului de deces:  este 4162 lei.

Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Se consideră membru de familie:

 1. a) soţul;
 2. b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
 3. c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul câştigului salarial mediu brut.

Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se acordă, la cerere ( ajdeces), pe baza certificatului de deces. Acordarea ajutorului de deces nu este condiţionată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile de la solicitare de:

 1. a) angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V din legea pensiilor, respectiv al unui membru de familie al acestuia
 2. b) instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 3. c) casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din legea pensiilor, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

În cazul în care angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, ajutorul de deces cuvenit şi neachitat, potrivit legii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.

Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta. Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului. Cuantumul ajutorului de deces solicitat se achită la nivelul cuvenit la data decesului.

ACTE NECESARE pentru obţinerea ajutorului de deces:

► În cazul în care decedatul era pensionar, iar solicitantul are calitatea de:

SOŢ (SOŢIE)

 • cerere pentru ajutor de deces;
 • cupon pensie decedat;
 • certificat de deces (original + copie);
 • acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
 • actul de identitate al solicitantului (original + copie);
 • certificatul de căsătorie (original + copie)

FIU (FIICĂ)

 • cerere pentru ajutor de deces;
 • cupon pensie decedat;
 • certificat de deces (original + copie);
 • acte din care să rezulte cheltuielile de deces*;
 • actul de identitate al solicitantului (original + copie);
 • certificatul de naştere (original + copie);
 • certificatul de căsătorie (original + copie) – în cazul în care fiul (fiica) este căsătorit/ă.

MOŞTENITOR, TUTORE, CURATOR

 • cerere pentru ajutor de deces;
 • cupon pensie decedat;
 • certificat de deces (original + copie);
 • acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
 • actul de identitate al solicitantului (original + copie);
 • actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator (original + copie).

NEPOT (NEPOATĂ)

 • cerere pentru ajutor de deces;
 • cupon pensie decedat;
 • certificat de deces (original + copie);
 • acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
 • actul de identitate al solicitantului (original + copie).

► În cazul în care decedatul era membru de familie (soţ/soţie, părinte, bunic/ă, fiu/fiică), care nu a avut un drept propriu de asigurări sociale, şi s-a aflat în întreţinerea solicitantului pensionar care are calitatea de

SOŢ (SOŢIE)

 • cerere pentru ajutor de deces;
 • cupon pensie solicitant;
 • certificat de deces (original + copie);
 • acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
 • actul de identitate al solicitantului (original + copie);
 • certificatul de căsătorie (original + copie);
 • declaraţie notarială din care să rezulte că solicitantul l-a întreţinut pe decedat şi a suportat cheltuielile de înmormântare;
 • certificat eliberat de Administraţia Financiară, din care să rezulte că decedatul nu a avut venit.

FIU (FIICĂ) sau NEPOT (NEPOATĂ)

 • cerere pentru ajutor de deces;
 • cupon pensie solicitant;
 • certificat de deces (original + copie);
 • acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
 • actul de identitate al solicitantului (original + copie);
 • certificatul de naştere (original + copie);
 • acte doveditoare pentru stabilirea gradului de rudenie (original + copie);
 • declaraţie notarială din care să rezulte că solicitantul l-a întreţinut pe decedat şi a suportat cheltuielile de înmormântare;
 • certificat eliberat de Administraţia Financiară, din care să rezulte că decedatul nu a avut venit

PĂRINTE

 • cerere pentru ajutor de deces;
 • cupon pensie solicitant;
 • certificat de deces (original + copie);
 • acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
 • actul de identitate al solicitantului (original + copie);
 • certificatul de naştere al decedatului (original + copie).

Potrivit prevederilor art. 117 din H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în cazul în care sumele cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorate lunar bugetului de asigurări sociale de stat sunt mai mici decât sumele cu titlu de ajutor de deces, pe care, potrivit legii, angajatorii le achită direct asiguraţilor, plătitorii depun la casele teritoriale de pensii sau la casele de pensii sectoriale, după caz, cererea (descarcă model) pentru recuperarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a diferenţei respective, împreună cu documentaţia justificativă.

 

 PLATĂ ULTIMA PENSIE

Ultima pensie se acorda pe baza unei adeverinte eliberate de catre Casa de Pensii. Adeverinta va fi necesara institutiei prin care decedatul primea pensia (Posta sau Unitate Bancara);

PLATA AJUTORULUI IN CAZUL DECESULUI INREGISTRAT IN AFARA ROMANIEI

Persoana indreptatita sa ceara ajutorul de inmormantare (vezi mai sus) va depune urmatoarea cerere la Casa de Pensii de care apartine; Vezi aici formularul ce trebuie completat – e124;

Noi oferim o serie de pachete funerare, bazate doar pe ajutorul de înmormânate, unele cu mai multe sau mai puține beneficii în funcție de nevoile clienților.

Pachetul Domiciliu Standard are prețul de 3512 lei, iar restul până la 4162 lei se returnează familiei dacă se achită cu talonul de pensie.  Acest pachet oferă strictul necesar. Începând de la un sicriu echipat cu toate cele necesare, până la setul de servicii funerare complete (inclusiv transportul), lucruri pentru pomană, dolii și colaci.

Pachetul Domiciliu Plus are prețul de 3712 lei, iar restul de 450 lei se achită familiei dacă se plătește cu talonul de pensie. Pe lângă serviciile principale, acest set mai oferă și  pominete, coroane de flori și set tămâiat la cimitir.

Pachetul Domiciliu Extra are prețul de 3912 lei, iar restul de 250 lei se achită familiei dacă se plătește cu talonul de pensie. Acesta are în plus la sicriu 4 mânere, 1 crucifix și 6 cuie.

Pachetul Domiciliu Extra plus are prețul de 4162 lei, fix cât ajutorul de înmormântare și este cel mai complet pachet dintre toate. Are toate beneficiile prezentate până acum.

Pachetul Spital Standard are prețul de 3512 lei, iar restul de 650 lei se achită familiei dacă este plătit cu talonul de pensie.  Acest pachet dispune de un sicriu echipat complet și de servicii funerare necesare inclusiv transportul.

Pachetul Spital Plus are prețul de 3912 lei, iar restul de 250 de lei se achită familiei dacă este plătit cu talonul de pensie.  Acesta conține în plus 12 pominete, 3 farfurii cu colivă, coroană din garoafe și set tămâiat la cimitir.

 

Vezi aici toate pachetele funerare: https://funerarealexandru.ro/pachete-funerare/

Indiferent de pachetul pe care îl alegeți, puteți fi siguri că garantăm seriozitate și legalitate. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării, totul este făcut ca la carte, pentru că ne pasă de nevoie dumneavoastră!

 

Aveti o intrebare?
Va rugam sa luati la cunostinta politica noastra de protectie a datelor  inainte de conversatie
Call Now Button