Skip to main content

Ajutorul de înmormântare a fost modificat. În 2021, persoanele asigurate precum și pensionarii vor primi 5380 de lei, fiind cu 49 de lei mai mic față de anul 2020. Membrul de familie al asiguratului sau al persoanei pensionare va primi cu 133 lei mai mult, ceea ce însumează o valoare finală de 2715 lei.

În ce condiții se oferă ajutorul de înmormântare

Ajutorul de deces este oferit în cazul decesului unei persoane asigurate, a unei persoane pensionare sau a al unui membru de familie care în data decesului nu deținea nici un statut din cele două.

Ajutorul de înmormântare poate fi obținut de către o singură persoană, de regulă rudă cu persoana decedată. Soțul, copilul, părintele, tutorele sau curatorul se ocupă, cel mai adesea, de obținerea acestei sume de bani.

Sunt și situații în care persoana decedată nu are rude, iar în acest caz ajutorul de înmormântare poate fi obținut de către persoana care se ocupă de organizarea ceremoniei de înmormântare. În acest sens, persoana respectivă va trebui să-și susțină poziția cu acte doveditoare a cheltuielilor de deces.

În cazul în care este vorba despre un deces în familia persoanei asigurate sau pensionare, ajutorul de deces se va oferi asiguratului sau pensionarului.

Ajutorul de înmormântare în cazul decesului unui copil inapt pentru muncă, de peste 18 ani, se oferă doar în baza unui act medical care atestă incapacitatea de a munci.

Casa teritorială de pensii se obligă să achite ajutorul de deces în maxim 3 zile lucrătoare de la data în care a fost realizată solicitarea. De asemenea, ajutorul de înmormântare va fi oferit de către instituția responsabilă de asigurările pentru șomaj în cazul în care persoana decedată era șomeră, sau dacă este vorba despre un membru din familia șomerului.

Ce acte sunt necesare pentru obținerea ajutorului de deces în 2021

  • Cerere pentru ajutorul de deces;
  • Certificat de deces atât în original cât și în copie;
  • Cartea de identitate a persoanei care solicită ajutorul, în original și copie;
  • Documentul care atestă gradul de rudenie cu persoana decedată, în original și copie: act de stare civilă, act care atestă calitatea de tutore;
  • Dovezile conform cărora persoana solicitantă a suportat cheltuielile de deces, în original și copie;
  • Documentul medical care atestă incapacitatea de muncă în cazul în care este vorba despre decesul unui copil inapt de muncă în vârstă de peste 18 ani;
  • Adeverința care certifică faptul că, la data decesului, persoana decedată cu vârsta între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ;
  • Adeverința oferită de angajator care atestă statutul de asigurat al persoanei decedate.

În final, mai trebuie doar să îți amintim faptul că Funerare Alexandru îți oferă pachete funerare pe baza ajutorului de înmormântare dar și suport pentru obținerea acestuia.

× Cum te putem ajuta?