Ajutorul de deces este majorat cu aproape 700 de lei începând din 2023, conform proiectului de lege al bugetului asigurărilor de stat pentru 2023, adoptat de Guvern.

Cât valorează ajutorul de înmormântare în 2023?

În 2023 ajutorul de deces va fi oferit în mod diferențiat. Iată care este valoarea ajutorului de deces în 2023:

  • Ajutor de deces în valoare de 6.789 lei oferit în cazul persoanelor asigurate ce fac parte din sistemul public de pensii precum și în cazul în care persoana decedată este pensionară;
  • Ajutor de deces în valoare de 3.395 lei în cazul în care persoana decedată este membru de familie al unei persoane asigurate sau a unei persoane pensionare.

Care sunt documentele de care ai nevoie pentru a obține ajutorul de înmormântare în 2023

Pentru a putea obține ajutorul de deces în 2023, ai nevoie de următoarele documente:

  • Cerere pentru obținerea ajutorului de deces;
  • Certificat de deces atât în original cât și în copie;
  • Act de identitate al persoanei care solicită ajutorul, în original și copie;
  • Actul stării civile al persoanei care solicită ajutorul. Acesta trebuie să ateste gradul de rudenie cu persoana decedată sau documentul care demonstrează calitatea de tutore, în original și copie;
  • Dovada cheltuielilor pentru organizarea ceremoniei de înmormântare, în original și copie;
  • Act medical cu viza medicului expert al asigurărilor sociale conform căruia se atestă boala copilului inapt de peste 18 ani, dacă este cazul;
  • Adeverință conform căreia, la data la care a avut loc decesul, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată conform legii.

Cine poate obține ajutorul de înmormântare în 2023?

În 2023, ajutorul de deces poate fi obținut de către o singură persoană care poate demonstra cu ajutorul unor documente că a suportat toate cheltuielile pe care organizarea ceremoniei de înmormântare le necesită.

Ajutorul de înmormântare poate fi obținut de către soț/soție, copii, părinți, tutore, curator sau oricare altă persoană ce face dovada suportării cheltuielilor despre care am vorbit mai sus.

În final, îți amintim că poți obține servicii funerare pe baza ajutorului de înmormântare în 2023 contactându-ne.

Aveti o intrebare?
Va rugam sa luati la cunostinta politica noastra de protectie a datelor  inainte de conversatie
Call Now Button